Dänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Bäste herr ordförande,
Kære Hr. Direktør,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr/fru,
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det måtte vedkomme,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
Kære John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till dig angående ...
Vi skriver til dig angående...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
Vi skriver i anledning af...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
I fortsættelse af...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
I henhold til...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Vi är tacksamma om du ...
Ville du have noget imod hvis...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Vil du være så venlig at...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde du skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga dig om ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formelle Anfrage, höflich
Skulle du kunna rekommendera ...
Kan du anbefale...
Formelle Anfrage, direkt
Skulle du kunna skicka mig ...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber dig omgående att ...
Du anmodes til snarest at...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
Det er vores intention at...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi må desværre meddele dig at...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Den bifogade filen är i formatet ... .
Bilaget er i...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formell, höflich
För mer information, se vår hemsida ...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
Tak på forhånd...
Formell, sehr höflich
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formell, höflich
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formell, direkt
Om du behöver mer information ...
Hvis du behøver mere information...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Vi sætter pris på din forretning.
Formell, direkt
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen