Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Уважаемый г-н президент
Vážený pane prezidente,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Уважаемый г-н ...
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Уважаемая госпожа...
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Уважаемые...
Vážený pane / Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Уважаемые...
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Уважаемый...
Milý Johne Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Дорогой Иван!
Milý Johne,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Пишем вам по поводу...
Obracíme se na vás ohledně...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Мы пишем в связи с ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ввиду...
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
В отношении...
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Píši vám, abych vás informoval o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Я пишу от лица..., чтобы...
Píši Vám jménem...
Formell, im Namen einer anderen Person
Ваша компания была рекомендована...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Вы не против, если...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Будьте любезны...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Буду очень благодарен, если...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Не могли бы вы прислать мне...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, höflich
Мы заинтересованы в получении...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formelle Anfrage, höflich
Вынужден (с)просить вас...
Musím vás požádat, zda...
Formelle Anfrage, höflich
Не могли бы вы посоветовать...
Mohl(a) byste doporučit...
Formelle Anfrage, direkt
Пришлите пожалуйста...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, direkt
Вам необходимо срочно...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Мы были бы признательны, если..
Byli bychom vděční, kdyby...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formelle Anfrage, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formelle Anfrage, direkt
Нашим намерением является...
Naším záměrem je, aby ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Je nám líto vás informovat, že...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Прикрепленный файл в формате...
Příloha je ve formátu...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formell, höflich
Больше информации см. на сайте...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formell, sehr höflich
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formell, sehr höflich
Заранее спасибо...
Děkuji Vám předem...
Formell, sehr höflich
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, sehr höflich
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formell, sehr höflich
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formell, höflich
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, höflich
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Těším se na možnou spolupráci.
Formell, höflich
Спасибо за помощь в этом деле.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formell, höflich
Я хотел бы обсудить это с вами
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formell, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formell, direkt
Мы ценим ваш вклад
Vážíme si vaší práce.
Formell, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formell, sehr direkt
Надеюсь на скорый ответ
Těším se na Vaší odpověď.
Weniger formell, höflich
С уважением...
S pozdravem,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
С уважением ваш...
S úctou,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
С уважением...
S pozdravem, / Zdravím,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen