Polnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Уважаемый г-н президент
Szanowny Panie Prezydencie,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Уважаемый г-н ...
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Уважаемая госпожа...
Drogi/Szanowny Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Уважаемый г-н Смидт
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Уважаемый...
Szanowny Panie,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Дорогой Иван!
Drogi Tomaszu,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Пишем вам по поводу...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Мы пишем в связи с ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ввиду...
W nawiązaniu do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
В отношении...
Nawiązując do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Я пишу от лица..., чтобы...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formell, im Namen einer anderen Person
Ваша компания была рекомендована...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Вы не против, если...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Будьте любезны...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Буду очень благодарен, если...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Не могли бы вы прислать мне...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formelle Anfrage, höflich
Мы заинтересованы в получении...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formelle Anfrage, höflich
Вынужден (с)просить вас...
Chciałbym zapytać, czy...
Formelle Anfrage, höflich
Не могли бы вы посоветовать...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formelle Anfrage, direkt
Пришлите пожалуйста...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formelle Anfrage, direkt
Вам необходимо срочно...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Мы были бы признательны, если..
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formelle Anfrage, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formelle Anfrage, direkt
Нашим намерением является...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Z przykrością informujemy, że...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Прикрепленный файл в формате...
Załącznik jest w formacie...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formell, höflich
Больше информации см. на сайте...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formell, sehr höflich
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formell, sehr höflich
Заранее спасибо...
Z góry dziękuję...
Formell, sehr höflich
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formell, sehr höflich
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formell, höflich
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formell, höflich
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formell, höflich
Спасибо за помощь в этом деле.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formell, höflich
Я хотел бы обсудить это с вами
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formell, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formell, direkt
Мы ценим ваш вклад
Doceniamy Państwa pracę.
Formell, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formell, sehr direkt
Надеюсь на скорый ответ
Czekam na Pana odpowiedź.
Weniger formell, höflich
С уважением...
Z wyrazami szacunku,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
С уважением...
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
С уважением ваш...
Z poważaniem,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
С уважением...
Pozdrawiam serdecznie,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
С уважением...
Pozdrawiam,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen