Dänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Уважаемый г-н президент
Kære Hr. Direktør,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Уважаемый г-н ...
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Уважаемая госпожа...
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Уважаемые...
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Уважаемые...
Til hvem det måtte vedkomme,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Уважаемый г-н Смидт
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Уважаемый...
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Дорогой Иван!
Kære John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Пишем вам по поводу...
Vi skriver til dig angående...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i anledning af...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ввиду...
I fortsættelse af...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
В отношении...
I henhold til...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Я пишу от лица..., чтобы...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formell, im Namen einer anderen Person
Ваша компания была рекомендована...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Вы не против, если...
Ville du have noget imod hvis...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Будьте любезны...
Vil du være så venlig at...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Буду очень благодарен, если...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formelle Anfrage, vorsichtig
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Не могли бы вы прислать мне...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, höflich
Мы заинтересованы в получении...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formelle Anfrage, höflich
Вынужден (с)просить вас...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formelle Anfrage, höflich
Не могли бы вы посоветовать...
Kan du anbefale...
Formelle Anfrage, direkt
Пришлите пожалуйста...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, direkt
Вам необходимо срочно...
Du anmodes til snarest at...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Мы были бы признательны, если..
Vi ville sætte pris på hvis...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formelle Anfrage, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formelle Anfrage, direkt
Нашим намерением является...
Det er vores intention at...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi må desværre meddele dig at...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Прикрепленный файл в формате...
Bilaget er i...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formell, höflich
Больше информации см. на сайте...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formell, sehr höflich
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formell, sehr höflich
Заранее спасибо...
Tak på forhånd...
Formell, sehr höflich
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formell, sehr höflich
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formell, sehr höflich
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formell, höflich
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formell, höflich
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formell, höflich
Спасибо за помощь в этом деле.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formell, höflich
Я хотел бы обсудить это с вами
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formell, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Hvis du behøver mere information...
Formell, direkt
Мы ценим ваш вклад
Vi sætter pris på din forretning.
Formell, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formell, sehr direkt
Надеюсь на скорый ответ
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Weniger formell, höflich
С уважением...
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
С уважением...
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
С уважением ваш...
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
С уважением...
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich
С уважением...
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen