Thai | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Excelentíssimo Sr. Presidente,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
A quem possa interessar,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Prezado Sr. Vítor Silva,
Caro Sr. Vítor Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Prezada Srtª. Maria Silva,
Cara Srtª. Maria Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Prezada Srª. Maria Silva,
Cara Srª. Maria Silva,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Prezado Vítor Andrade,
Caro Vítor Andrade,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
เรียน จอห์น
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Nós escrevemos a respeito de...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Nós escrevemos em atenção à/ao...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
A respeito de..
เนื่องมาจาก...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Com referência a...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Escrevo-lhe para saber sobre...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Escrevo-lhe em nome de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Sua empresa foi altamente recomendada por...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
O senhor/A senhora teria a gentileza de...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Eu ficaria muito satisfeito se...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formelle Anfrage, sehr höflich
Eu ficaria agradecido se o senhor pudesse...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formelle Anfrage, höflich
Nós estamos interessados em obter/receber...
เราสนใจที่จะรับ...
Formelle Anfrage, höflich
Devo perguntar-lhe se...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formelle Anfrage, höflich
O senhor/A senhora poderia recomendar...
คุณช่วยแนะนำ...
Formelle Anfrage, direkt
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formelle Anfrage, direkt
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formelle Anfrage, sehr direkt
Nós ficaríamos agradecidos se...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Qual a lista atual de preços de...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formelle Anfrage, direkt
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formelle Anfrage, direkt
É a nossa intenção...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Lamentamos informar que...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
O anexo está no formato...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Não pude abrir o seu arquivo anexo esta manhã. Meu programa antivírus detectou um vírus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Eu peço desculpas por não encaminhar a mensagem anteriormente. Devido a um erro de digitação, sua mensagem retornou marcada como "usuário desconhecido".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formell, höflich
Para maiores informações, por favor consulte nosso website...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formell, sehr höflich
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formell, sehr höflich
Desde já agradeço (singular)...
Desde já agradecemos...(plural)
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formell, sehr höflich
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formell, sehr höflich
Eu ficaria agradecido se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formell, sehr höflich
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formell, höflich
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formell, höflich
Espero que possamos trabalhar em parceria.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formell, höflich
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formell, höflich
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formell, direkt
Caso precise de maiores informações...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formell, direkt
Nós prezamos o seu negócio.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formell, direkt
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formell, sehr direkt
Espero ter notícias suas em breve.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Weniger formell, höflich
Cordialmente,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Atenciosamente,
ด้วยความจริงใจ
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Com elevada estima,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Lembranças,
ด้วยความเคารพ
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Abraços,
ด้วยความเคารพ
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen