Koreanisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Szanowny Panie Prezydencie,
친애하는 사장님께,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Szanowny Panie,
관계자님께 드립니다.
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Drogi/Szanowny Pani,
사모님께 드립니다.
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
관계자분(들)께 드립니다.
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
친애하는 최철수님,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
친애하는 김민정님,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
친애하는 김선영님,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
친애하는 최유라님,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Szanowny Panie,
친애하는 홍두깨씨,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Drogi Tomaszu,
친애하는 미영씨,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Piszemy do Państwa w sprawie...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Piszemy do Państwa w związku z...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
W nawiązaniu do...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Nawiązując do...
...에 대해서 언급하자면,
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formell, im Namen einer anderen Person
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Czy miałby Pan coś przeciwko...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Formelle Anfrage, vorsichtig
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byłbym zobowiązany, gdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Formelle Anfrage, vorsichtig
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Czy mógłby mi Pan przesłać...
...를 보내주시겠습니까?
Formelle Anfrage, höflich
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Formelle Anfrage, höflich
Chciałbym zapytać, czy...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formelle Anfrage, höflich
Czy mógłby mi Pan polecić...
...를 추천해 주시겠습니까?
Formelle Anfrage, direkt
Prosiłbym o przesłanie mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Formelle Anfrage, direkt
Proszę o pilne przesłanie mi...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Formelle Anfrage, sehr direkt
Będziemy wdzięczni, jeśli...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Jaka jest Pańska obecna cena za...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Formelle Anfrage, direkt
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Formelle Anfrage, direkt
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
저희의 목적은 ... 입니다.
Formelle Absichtserklärung, direkt
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Z przykrością informujemy, że...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Załącznik jest w formacie...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formell, höflich
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formell, sehr höflich
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formell, sehr höflich
Z góry dziękuję...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formell, sehr höflich
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formell, sehr höflich
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formell, sehr höflich
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formell, höflich
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formell, höflich
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formell, höflich
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formell, höflich
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formell, direkt
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formell, direkt
Doceniamy Państwa pracę.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formell, direkt
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formell, sehr direkt
Czekam na Pana odpowiedź.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Weniger formell, höflich
Z wyrazami szacunku,
... (자신의 이름) 드림,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
... (자신의 이름) 드림,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Z poważaniem,
... (자신의 이름) 드림,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Pozdrawiam serdecznie,
.... 보냄,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Pozdrawiam,
.... 보냄,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen