Esperanto | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Szanowny Panie Prezydencie,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Drogi/Szanowny Pani,
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Szanowny Panie,
Estimata John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Drogi Tomaszu,
Estimata John
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Piszemy do Państwa w sprawie...
Ni skribas al vi pri...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Piszemy do Państwa w związku z...
Ni skribas en rilato kun...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
W nawiązaniu do...
Plu al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Nawiązując do...
Kun referenco al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mi skribas por demandi pri...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Mi skribas al vi nome de...
Formell, im Namen einer anderen Person
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, höflich
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formelle Anfrage, höflich
Chciałbym zapytać, czy...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formelle Anfrage, höflich
Czy mógłby mi Pan polecić...
Ĉu vi rekomendas...
Formelle Anfrage, direkt
Prosiłbym o przesłanie mi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, direkt
Proszę o pilne przesłanie mi...
Vi urĝe petis al...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Ni estus dankemaj, se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formelle Anfrage, direkt
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formelle Anfrage, direkt
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Ĝi estas nia intenco de...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Z przykrością informujemy, że...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Załącznik jest w formacie...
La alligiteco estas en...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formell, höflich
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formell, sehr höflich
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formell, sehr höflich
Z góry dziękuję...
Antaŭdankon…
Formell, sehr höflich
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formell, sehr höflich
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formell, sehr höflich
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formell, höflich
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formell, höflich
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formell, höflich
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formell, höflich
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formell, direkt
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Se vi bezonas plian informon...
Formell, direkt
Doceniamy Państwa pracę.
Ni dankas pri via negoco.
Formell, direkt
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formell, sehr direkt
Czekam na Pana odpowiedź.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Weniger formell, höflich
Z wyrazami szacunku,
Altestime,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Altestime,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Z poważaniem,
Altestime,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen