Chinesisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Drogi/Szanowny Pani,
尊敬的女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们就...一事给您写信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Piszemy do Państwa w związku z...
我们因...写这封信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写信想询问关于...的信息
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formell, im Namen einer anderen Person
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Formelle Anfrage, vorsichtig
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗?
Formelle Anfrage, höflich
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formelle Anfrage, höflich
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Formelle Anfrage, höflich
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Formelle Anfrage, direkt
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Formelle Anfrage, direkt
Proszę o pilne przesłanie mi...
请您尽快按要求将...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formelle Anfrage, direkt
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formelle Anfrage, direkt
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Załącznik jest w formacie...
附件是...格式的
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formell, höflich
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formell, sehr höflich
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formell, sehr höflich
Z góry dziękuję...
提前谢谢您...
Formell, sehr höflich
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formell, sehr höflich
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formell, sehr höflich
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formell, höflich
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formell, höflich
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formell, höflich
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formell, höflich
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formell, direkt
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formell, direkt
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formell, direkt
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formell, sehr direkt
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Weniger formell, höflich
Z wyrazami szacunku,
此致
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
此致
敬礼
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Z poważaniem,
肃然至上
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Pozdrawiam,
祝好
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen