Esperanto | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Geachte heer President
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Geachte heer
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Geachte mevrouw
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Geachte heer, mevrouw
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Geachte dames en heren
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Geachte dames en heren
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Geachte heer Jansen
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Beste meneer Jansen
Estimata John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Beste Jan
Estimata John
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Ni skribas al vi pri...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Wij schrijven u in verband met ...
Ni skribas en rilato kun...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Met betrekking tot ...
Plu al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Ten aanzien van ...
Kun referenco al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mi skribas por demandi pri...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Ik schrijf u uit naam van ...
Mi skribas al vi nome de...
Formell, im Namen einer anderen Person
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Zou u het erg vinden om ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Mi estus plej dankema, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, höflich
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formelle Anfrage, höflich
Ik zou u willen vragen, of ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formelle Anfrage, höflich
Kunt u ... aanbevelen ...
Ĉu vi rekomendas...
Formelle Anfrage, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, direkt
U wordt dringend verzocht ...
Vi urĝe petis al...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Ni estus dankemaj, se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formelle Anfrage, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formelle Anfrage, direkt
Het is ons oogmerk om ...
Ĝi estas nia intenco de...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
De bijlage is in ... formaat.
La alligiteco estas en...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formell, höflich
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formell, sehr höflich
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formell, sehr höflich
Bij voorbaat dank.
Antaŭdankon…
Formell, sehr höflich
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formell, sehr höflich
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formell, sehr höflich
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formell, höflich
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formell, höflich
Ik verheug mij op de samenwerking.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formell, höflich
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formell, höflich
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formell, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Se vi bezonas plian informon...
Formell, direkt
Wij waarderen u als klant.
Ni dankas pri via negoco.
Formell, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formell, sehr direkt
Ik hoor graag van u.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Weniger formell, höflich
Met vriendelijke groet,
Altestime,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Met vriendelijke groet,
Altestime,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Hoogachtend,
Altestime,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Met de beste groeten,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Groeten,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen