Chinesisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Geachte heer
尊敬的先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Beste Jan
亲爱的约翰,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们就...一事给您写信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Wij schrijven u in verband met ...
我们因...写这封信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写信想询问关于...的信息
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Formell, im Namen einer anderen Person
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Formelle Anfrage, vorsichtig
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗?
Formelle Anfrage, höflich
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formelle Anfrage, höflich
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Formelle Anfrage, höflich
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Formelle Anfrage, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Formelle Anfrage, direkt
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formelle Anfrage, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formelle Anfrage, direkt
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
De bijlage is in ... formaat.
附件是...格式的
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formell, höflich
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formell, sehr höflich
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formell, sehr höflich
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您...
Formell, sehr höflich
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formell, sehr höflich
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formell, sehr höflich
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formell, höflich
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formell, höflich
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Formell, höflich
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formell, höflich
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formell, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Formell, direkt
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formell, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Formell, sehr direkt
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Weniger formell, höflich
Met vriendelijke groet,
此致
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Hoogachtend,
肃然至上
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Met de beste groeten,
祝好
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Groeten,
祝好
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen