Polnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
사모님께 드립니다.
Drogi/Szanowny Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
친애하는 관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
친애하는 여러분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
관계자분(들)께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
친애하는 최철수님,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
친애하는 김민정님,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
친애하는 김선영님,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
친애하는 최유라님,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
친애하는 홍두깨씨,
Szanowny Panie,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
친애하는 미영씨,
Drogi Tomaszu,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
...에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
...에 대해서 언급하자면,
Nawiązując do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
...를 대신하여 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formell, im Namen einer anderen Person
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formelle Anfrage, vorsichtig
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formelle Anfrage, vorsichtig
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formelle Anfrage, sehr höflich
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formelle Anfrage, sehr höflich
...를 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formelle Anfrage, höflich
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formelle Anfrage, höflich
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Formelle Anfrage, höflich
...를 추천해 주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formelle Anfrage, direkt
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formelle Anfrage, direkt
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formelle Anfrage, sehr direkt
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formelle Anfrage, direkt
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formelle Anfrage, direkt
저희의 목적은 ... 입니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formelle Absichtserklärung, direkt
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Załącznik jest w formacie...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formell, höflich
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formell, sehr höflich
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formell, sehr höflich
미리 감사의 말씀 드리며...
Z góry dziękuję...
Formell, sehr höflich
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formell, sehr höflich
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formell, höflich
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formell, höflich
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formell, höflich
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formell, höflich
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formell, direkt
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formell, direkt
당신의 수고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formell, direkt
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formell, sehr direkt
조만간 답장 받길 기대합니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Weniger formell, höflich
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
... (자신의 이름) 드림,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
... (자신의 이름) 드림,
Z poważaniem,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
.... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
.... 보냄,
Pozdrawiam,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen