Griechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

친애하는 사장님께,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
관계자님께 드립니다.
Αγαπητέ κύριε,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
사모님께 드립니다.
Αγαπητή κυρία,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
친애하는 관계자님께 드립니다.
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
친애하는 여러분께 드립니다.
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
관계자분(들)께 드립니다.
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
친애하는 최철수님,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
친애하는 김민정님,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
친애하는 김선영님,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
친애하는 최유라님,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
친애하는 홍두깨씨,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
친애하는 미영씨,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
...에 관하여 말씀드리자면,
Σχετικά με...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
...에 대해서 언급하자면,
Αναφορικά με,...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
...를 대신하여 글을 드립니다.
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formell, im Namen einer anderen Person
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Θα ήταν δυνατόν...
Formelle Anfrage, vorsichtig
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Formelle Anfrage, vorsichtig
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Formelle Anfrage, vorsichtig
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Formelle Anfrage, sehr höflich
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Formelle Anfrage, sehr höflich
...를 보내주시겠습니까?
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Formelle Anfrage, höflich
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Formelle Anfrage, höflich
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Formelle Anfrage, höflich
...를 추천해 주시겠습니까?
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Formelle Anfrage, direkt
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Formelle Anfrage, direkt
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Σας ζητείται επειγόντως να...
Formelle Anfrage, sehr direkt
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Formelle Anfrage, direkt
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Formelle Anfrage, direkt
저희의 목적은 ... 입니다.
Η πρόθεσή μας είναι να...
Formelle Absichtserklärung, direkt
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Formell, höflich
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formell, sehr höflich
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formell, sehr höflich
미리 감사의 말씀 드리며...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formell, sehr höflich
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formell, sehr höflich
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formell, sehr höflich
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formell, höflich
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formell, höflich
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formell, höflich
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formell, höflich
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formell, direkt
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formell, direkt
당신의 수고에 감사드립니다.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formell, direkt
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formell, sehr direkt
조만간 답장 받길 기대합니다.
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Weniger formell, höflich
... (자신의 이름) 드림,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
... (자신의 이름) 드림,
Μετά τιμής,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
... (자신의 이름) 드림,
Με εκτίμηση,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
.... 보냄,
χαιρετισμούς,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
.... 보냄,
θερμούς χαιρετισμούς
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen