Dänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

친애하는 사장님께,
Kære Hr. Direktør,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
관계자님께 드립니다.
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
사모님께 드립니다.
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
친애하는 관계자님께 드립니다.
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
친애하는 여러분께 드립니다.
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
관계자분(들)께 드립니다.
Til hvem det måtte vedkomme,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
친애하는 최철수님,
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
친애하는 김민정님,
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
친애하는 김선영님,
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
친애하는 최유라님,
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
친애하는 홍두깨씨,
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
친애하는 미영씨,
Kære John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Vi skriver til dig angående...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Vi skriver i anledning af...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
...에 관하여 말씀드리자면,
I fortsættelse af...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
...에 대해서 언급하자면,
I henhold til...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
...를 대신하여 글을 드립니다.
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formell, im Namen einer anderen Person
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Ville du have noget imod hvis...
Formelle Anfrage, vorsichtig
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Vil du være så venlig at...
Formelle Anfrage, vorsichtig
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formelle Anfrage, vorsichtig
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formelle Anfrage, sehr höflich
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formelle Anfrage, sehr höflich
...를 보내주시겠습니까?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, höflich
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formelle Anfrage, höflich
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formelle Anfrage, höflich
...를 추천해 주시겠습니까?
Kan du anbefale...
Formelle Anfrage, direkt
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, direkt
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Du anmodes til snarest at...
Formelle Anfrage, sehr direkt
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Vi ville sætte pris på hvis...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formelle Anfrage, direkt
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formelle Anfrage, direkt
저희의 목적은 ... 입니다.
Det er vores intention at...
Formelle Absichtserklärung, direkt
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Vi må desværre meddele dig at...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Bilaget er i...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formell, höflich
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formell, sehr höflich
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formell, sehr höflich
미리 감사의 말씀 드리며...
Tak på forhånd...
Formell, sehr höflich
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formell, sehr höflich
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formell, sehr höflich
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formell, höflich
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formell, höflich
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formell, höflich
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formell, höflich
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formell, direkt
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Hvis du behøver mere information...
Formell, direkt
당신의 수고에 감사드립니다.
Vi sætter pris på din forretning.
Formell, direkt
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formell, sehr direkt
조만간 답장 받길 기대합니다.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Weniger formell, höflich
... (자신의 이름) 드림,
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
... (자신의 이름) 드림,
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
... (자신의 이름) 드림,
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
.... 보냄,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich
.... 보냄,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen