Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Vážený pane prezidente,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Gentilissimo,
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Gentilissima,
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Gentili Signore e Signori,
Vážený pane / Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Alla cortese attenzione di ...,
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
A chi di competenza,
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Gentilissimo Sig. Rossi,
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Gentilissimo Bianchi,
Milý Johne Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Gentile Mario,
Milý Johne,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Obracíme se na vás ohledně...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
In riferimento a...
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Per quanto concerne...
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
La contatto per avere maggiori informazioni...
Píši vám, abych vás informoval o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
La contatto per conto di...
Píši Vám jménem...
Formell, im Namen einer anderen Person
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Le dispiacerebbe...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
La contatto per sapere se può...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Le sarei veramente grata/o se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Le sarei riconoscente se volesse...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Potrebbe inviarmi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, höflich
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formelle Anfrage, höflich
Mi trovo a chiederLe di...
Musím vás požádat, zda...
Formelle Anfrage, höflich
Potrebbe raccomadarmi...
Mohl(a) byste doporučit...
Formelle Anfrage, direkt
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, direkt
La invitiamo caldamente a...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Le saremmo grati se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formelle Anfrage, direkt
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formelle Anfrage, direkt
È nostra intenzione...
Naším záměrem je, aby ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Dopo attenta considerazione...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Je nám líto vás informovat, že...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
L'allegato è in formato... .
Příloha je ve formátu...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formell, höflich
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formell, sehr höflich
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formell, sehr höflich
RingraziandoLa anticipatamente,
Děkuji Vám předem...
Formell, sehr höflich
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, sehr höflich
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formell, sehr höflich
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formell, höflich
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, höflich
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Těším se na možnou spolupráci.
Formell, höflich
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formell, höflich
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formell, direkt
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formell, direkt
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vážíme si vaší práce.
Formell, direkt
Sentiamoci, il mio numero è...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formell, sehr direkt
Spero di sentirLa presto.
Těším se na Vaší odpověď.
Weniger formell, höflich
In fede,
S pozdravem,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Cordiali saluti
Se srdečným pozdravem,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Cordialmente,
S úctou,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Saluti
Se srdečným pozdravem,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Saluti
S pozdravem, / Zdravím,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen