Schwedisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bäste herr ordförande,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Gentilissimo,
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Gentilissima,
Bästa fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Gentili Signore e Signori,
Bästa herr/fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Alla cortese attenzione di ...,
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
A chi di competenza,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Gentilissimo Sig. Rossi,
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Gentilissimo Bianchi,
Bäste John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Gentile Mario,
Bäste John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Vi skriver till dig angående ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Vi skriver i samband med ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
In riferimento a...
Vidare till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Per quanto concerne...
Med hänvisning till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
La contatto per avere maggiori informazioni...
Jag skriver för att fråga om ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
La contatto per conto di...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formell, im Namen einer anderen Person
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Le dispiacerebbe...
Vi är tacksamma om du ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
La contatto per sapere se può...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Le sarei veramente grata/o se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Le sarei riconoscente se volesse...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Potrebbe inviarmi...
Kunde du skicka mig ...
Formelle Anfrage, höflich
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formelle Anfrage, höflich
Mi trovo a chiederLe di...
Jag måste fråga dig om ...
Formelle Anfrage, höflich
Potrebbe raccomadarmi...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formelle Anfrage, direkt
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Skulle du kunna skicka mig ...
Formelle Anfrage, direkt
La invitiamo caldamente a...
Vi ber dig omgående att ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Le saremmo grati se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formelle Anfrage, direkt
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formelle Anfrage, direkt
È nostra intenzione...
Vi har för avsikt att ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Dopo attenta considerazione...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
L'allegato è in formato... .
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formell, höflich
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
För mer information, se vår hemsida ...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formell, sehr höflich
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formell, sehr höflich
RingraziandoLa anticipatamente,
Tack på förhand...
Formell, sehr höflich
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formell, sehr höflich
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formell, sehr höflich
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formell, höflich
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formell, höflich
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formell, höflich
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formell, höflich
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formell, direkt
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Om du behöver mer information ...
Formell, direkt
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formell, direkt
Sentiamoci, il mio numero è...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formell, sehr direkt
Spero di sentirLa presto.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Weniger formell, höflich
In fede,
Med vänlig hälsning,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Cordiali saluti
Med vänliga hälsningar,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Saluti
Vänliga hälsningar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Saluti
Hälsningar,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen