Schwedisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Bäste herr ordförande,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Αγαπητέ κύριε,
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Αγαπητή κυρία,
Bästa fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Bästa herr/fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Bäste John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Αγαπητέ Ιωάννη,
Bäste John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Σας γράφουμε σχετικά με...
Vi skriver till dig angående ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Vi skriver i samband med ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Σχετικά με...
Vidare till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Αναφορικά με,...
Med hänvisning till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Jag skriver för att fråga om ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Θα ήταν δυνατόν...
Vi är tacksamma om du ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Kunde du skicka mig ...
Formelle Anfrage, höflich
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formelle Anfrage, höflich
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Jag måste fråga dig om ...
Formelle Anfrage, höflich
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formelle Anfrage, direkt
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formelle Anfrage, direkt
Σας ζητείται επειγόντως να...
Vi ber dig omgående att ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formelle Anfrage, direkt
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formelle Anfrage, direkt
Η πρόθεσή μας είναι να...
Vi har för avsikt att ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formell, höflich
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
För mer information, se vår hemsida ...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formell, sehr höflich
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formell, sehr höflich
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Tack på förhand...
Formell, sehr höflich
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formell, sehr höflich
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formell, sehr höflich
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formell, höflich
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formell, höflich
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formell, höflich
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formell, höflich
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formell, direkt
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Om du behöver mer information ...
Formell, direkt
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formell, direkt
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formell, sehr direkt
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Weniger formell, höflich
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Med vänlig hälsning,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Μετά τιμής,
Med vänliga hälsningar,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Με εκτίμηση,
Med vänlig hälsning,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
χαιρετισμούς,
Vänliga hälsningar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
θερμούς χαιρετισμούς
Hälsningar,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen