Thai | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Monsieur le Président,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Monsieur,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Madame,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Madame, Monsieur,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Madame, Monsieur
ถึงท่านทั้งหลาย
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Aux principaux concernés,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Monsieur Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Madame Dupont,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Mademoiselle Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Madame Dupont,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Monsieur Dupont,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Cher Benjamin,
เรียน จอห์น
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Nous vous écrivons concernant...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Nous vous écrivons au sujet de...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Suite à...
เนื่องมาจาก...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
En référence à...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
J'écris afin de me renseigner sur...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Je vous écris de la part de...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Votre société m'a été chaudement recommandée par...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Auriez-vous l'amabilité de...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Je vous saurai gré de...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formelle Anfrage, sehr höflich
Je vous saurai gré de...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Pourriez-vous me faire parvenir...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formelle Anfrage, höflich
Nous sommes intéressés par la réception de...
เราสนใจที่จะรับ...
Formelle Anfrage, höflich
Je me permets de vous demander si...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formelle Anfrage, höflich
Pourriez-vous recommander...
คุณช่วยแนะนำ...
Formelle Anfrage, direkt
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formelle Anfrage, direkt
Nous vous prions de...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formelle Anfrage, sehr direkt
Nous vous serions reconnaissants si...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Quelle est votre liste des prix pour...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formelle Anfrage, direkt
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formelle Anfrage, direkt
Notre intention est de...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Nous regrettons de vous informer que...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Le fichier joint est au format...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Je n'ai pas pu ouvrir le fichier joint ce matin. Mon anti-virus a détecté un virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Je vous présente mes excuses pour ne pas avoir fait suivre votre message plus tôt, mais à cause d'une faute de frappe, votre courriel a été classé comme "utilisateur inconnu".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formell, höflich
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Pour toute aide complémentaire, merci de me contacter.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formell, sehr höflich
N'hésitez pas à nous faire savoir si nous pouvons vous être d'une quelconque utilité.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formell, sehr höflich
En vous remerciant par avance...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formell, sehr höflich
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formell, sehr höflich
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formell, sehr höflich
Merci de répondre dès que possible, étant donné que...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formell, höflich
N'hésitez pas à me contacter pour toute question que vous auriez.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formell, höflich
Je me réjouis de la possibilité d'une collaboration future.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formell, höflich
Merci pour votre aide.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formell, höflich
Dans l'attente d'un entretien prochain.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formell, direkt
Si vous avez besoin de davantage d'informations...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formell, direkt
Merci de votre confiance.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formell, direkt
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formell, sehr direkt
Dans l'attente de votre réponse.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Weniger formell, höflich
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
ด้วยความจริงใจ
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Meilleures salutations,
ด้วยความเคารพ
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Cordialement,
ด้วยความเคารพ
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen