Esperanto | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Arvoisa Herra Presidentti
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Hyvä Rouva
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Hyvä Herra / Rouva
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Hyvä John,
Estimata John
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Kirjoitamme teille liittyen...
Ni skribas al vi pri...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Kirjoitamme teille liittyen...
Ni skribas en rilato kun...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Koskien...
Plu al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Viitaten...
Kun referenco al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mi skribas por demandi pri...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Mi skribas al vi nome de...
Formell, im Namen einer anderen Person
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Olisikohan mahdollista...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Olisitteko ystävällisiä ja...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Mi estus plej dankema, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, höflich
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formelle Anfrage, höflich
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formelle Anfrage, höflich
Haluan kysyä voisiko...
Ĉu vi rekomendas...
Formelle Anfrage, direkt
Voisitteko suositella...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, direkt
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi urĝe petis al...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Olisimme kiitollisia jos...
Ni estus dankemaj, se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formelle Anfrage, direkt
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formelle Anfrage, direkt
Tavoitteenamme on...
Ĝi estas nia intenco de...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Liitetiedosto on ... muodossa.
La alligiteco estas en...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formell, höflich
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formell, sehr höflich
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formell, sehr höflich
Kiittäen jo etukäteen...
Antaŭdankon…
Formell, sehr höflich
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formell, sehr höflich
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formell, sehr höflich
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formell, höflich
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formell, höflich
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formell, höflich
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formell, höflich
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formell, direkt
Jos tarvitsette lisätietoja...
Se vi bezonas plian informon...
Formell, direkt
Arvostamme asiakkuuttanne.
Ni dankas pri via negoco.
Formell, direkt
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formell, sehr direkt
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Weniger formell, höflich
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kunnioittavasti,
Altestime,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Terveisin,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen