Ungarisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith úr!
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Estimata John
Kedves John!
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Plu al...
Továbbá ....
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kun referenco al...
A ... ajánlásával....
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Mi skribas por demandi pri...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ....
Formell, im Namen einer anderen Person
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Lenne olyan szíves, hogy...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mi estus dankema, se vi povus...
Hálás lennék, ha ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem...
Formelle Anfrage, höflich
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Formelle Anfrage, höflich
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formelle Anfrage, höflich
Ĉu vi rekomendas...
Tudna ajánlani...
Formelle Anfrage, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Elküldené nekem ...
Formelle Anfrage, direkt
Vi urĝe petis al...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennénk, ha ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mi a jelenlegi ára a ....
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formelle Anfrage, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Formelle Anfrage, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Az a szándékunk, hogy ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
La alligiteco estas en...
A csatolmány a ...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formell, höflich
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formell, sehr höflich
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formell, sehr höflich
Antaŭdankon…
Előre is köszönöm...
Formell, sehr höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formell, sehr höflich
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formell, sehr höflich
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formell, höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formell, höflich
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formell, höflich
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formell, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Ha több információra van szüksége
Formell, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Értékeljük az Ön üzletét.
Formell, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formell, sehr direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a válaszát.
Weniger formell, höflich
Altestime,
Tisztelettel,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Tisztelettel,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Tisztelettel,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen