Türkisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Sayın Başkan,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Estimata sinjoro,
Sayın yetkili,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Sayın yetkili,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sayın yetkili,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Sayın yetkililer,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
İlgili makama,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Arzu Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Fulya Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Sayın Ahmet Türkal,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Estimata John
Sevgili Can,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Ni skribas al vi pri...
... konuda size yazıyoruz.
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ni skribas en rilato kun...
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Plu al...
...'e istinaden
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kun referenco al...
...'e atfen
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Mi skribas por demandi pri...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Mi skribas al vi nome de...
... adına size yazıyorum.
Formell, im Namen einer anderen Person
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Ĉu vi kontraŭus, se...
Rica etsem acaba ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Formelle Anfrage, vorsichtig
Mi estus plej dankema, se...
Çok minnettar kalırdım eğer ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mi estus dankema, se vi povus...
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Formelle Anfrage, höflich
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
Formelle Anfrage, höflich
Mi devas peti vin, ĉu...
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
Formelle Anfrage, höflich
Ĉu vi rekomendas...
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Formelle Anfrage, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formelle Anfrage, direkt
Vi urĝe petis al...
Acilen ... yapmanız rica olunur.
Formelle Anfrage, sehr direkt
Ni estus dankemaj, se...
Çok memnun olurduk eğer ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Kio estas via nuna prezolisto por...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
Formelle Anfrage, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formelle Anfrage, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Niyetimiz şu ki ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Üzgünüz ancak ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
La alligiteco estas en...
Ekler ... formatındadır.
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
Formell, höflich
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
Formell, sehr höflich
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
Formell, sehr höflich
Antaŭdankon…
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Formell, sehr höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Formell, sehr höflich
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
Formell, sehr höflich
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formell, höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
Formell, höflich
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Formell, höflich
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
Formell, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Daha bilgi isterseniz ...
Formell, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
Formell, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Formell, sehr direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
Weniger formell, höflich
Altestime,
Saygılarımla,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Saygılarımızla,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Saygılarımla,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
En iyi / kibar dileklerimle,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Ĉion bonan,
Saygılar,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen