Polnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Drogi/Szanowny Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Estimata John
Drogi Tomaszu,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Plu al...
W nawiązaniu do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formell, im Namen einer anderen Person
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formelle Anfrage, höflich
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formelle Anfrage, höflich
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Formelle Anfrage, höflich
Ĉu vi rekomendas...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formelle Anfrage, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formelle Anfrage, direkt
Vi urĝe petis al...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formelle Anfrage, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formelle Anfrage, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
La alligiteco estas en...
Załącznik jest w formacie...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formell, höflich
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formell, sehr höflich
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formell, sehr höflich
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Formell, sehr höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formell, sehr höflich
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formell, höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formell, höflich
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formell, höflich
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formell, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formell, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Doceniamy Państwa pracę.
Formell, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formell, sehr direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Weniger formell, höflich
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Z poważaniem,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen