Finnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä Herra / Rouva
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Estimata John
Hyvä John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Plu al...
Koskien...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kun referenco al...
Viitaten...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formell, im Namen einer anderen Person
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Formelle Anfrage, höflich
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formelle Anfrage, höflich
Mi devas peti vin, ĉu...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Formelle Anfrage, höflich
Ĉu vi rekomendas...
Haluan kysyä voisiko...
Formelle Anfrage, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko suositella...
Formelle Anfrage, direkt
Vi urĝe petis al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Kio estas via nuna prezolisto por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Formelle Anfrage, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Formelle Anfrage, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Tavoitteenamme on...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
La alligiteco estas en...
Liitetiedosto on ... muodossa.
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
En voinut avata lähettämäänne liitetiedostoa aamulla. Virustentorjuntaohjelmani löysi tiedostosta viruksen.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Pyydän anteeksi, etten lähettänyt viestiä aiemmin, mutta kirjoitusvirheen takia viesti palautui huomiolla "tuntematon vastaanottaja"
Formell, höflich
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Lisätietojen tarpeessa vierailkaa verkkosivuillamme osoitteessa...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formell, sehr höflich
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formell, sehr höflich
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Formell, sehr höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formell, sehr höflich
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formell, sehr höflich
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formell, höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formell, höflich
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formell, höflich
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formell, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formell, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formell, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formell, sehr direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Weniger formell, höflich
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Kunnioittavasti,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Ĉion bonan,
Terveisin,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen