Ungarisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Dear Mr. President,
Tisztelt Elnök Úr!
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith úr!
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Dear John,
Kedves John!
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
We are writing to you regarding…
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
We are writing in connection with ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Further to…
Továbbá ....
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
With reference to…
A ... ajánlásával....
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
I am writing to enquire about…
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
I am writing to you on behalf of...
X nevében írok Önnek ....
Formell, im Namen einer anderen Person
Your company was highly recommended by…
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Would you mind if…
Nem bánná, ha ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Would you be so kind as to…
Lenne olyan szíves, hogy...
Formelle Anfrage, vorsichtig
I would be most obliged if…
Le lennék kötelezve, ha ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Formelle Anfrage, sehr höflich
I would be grateful if you could...
Hálás lennék, ha ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Would you please send me…
Elküldené nekem...
Formelle Anfrage, höflich
We are interested in obtaining/receiving…
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Formelle Anfrage, höflich
I must ask you whether...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formelle Anfrage, höflich
Could you recommend…
Tudna ajánlani...
Formelle Anfrage, direkt
Would you please send me…
Elküldené nekem ...
Formelle Anfrage, direkt
You are urgently requested to…
Sürgősen kérjük, hogy ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
We would be grateful if…
Hálásak lennénk, ha ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
What is your current list price for…
Mi a jelenlegi ára a ....
Spezifische formelle Anfrage, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formelle Anfrage, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Formelle Anfrage, direkt
It is our intention to…
Az a szándékunk, hogy ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
We carefully considered your proposal and…
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
We are sorry to inform you that…
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
The attachment is in...
A csatolmány a ...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formell, höflich
For further information please consult our website at…
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

If you need any additional assistance, please contact me.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formell, sehr höflich
If we can be of any further assistance, please let us know.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formell, sehr höflich
Thanking you in advance…
Előre is köszönöm...
Formell, sehr höflich
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formell, sehr höflich
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formell, sehr höflich
Please reply as soon as possible because…
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formell, höflich
If you require any further information, feel free to contact me.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formell, höflich
I look forward to the possibility of working together.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formell, höflich
Thank you for your help in this matter.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formell, höflich
I look forward to discussing this with you.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formell, direkt
If you require more information ...
Ha több információra van szüksége
Formell, direkt
We appreciate your business.
Értékeljük az Ön üzletét.
Formell, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formell, sehr direkt
I look forward to hearing from you soon.
Várom a válaszát.
Weniger formell, höflich
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Regards,
Üdvözlettel,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen