Thai | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Dear Mr. President,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Dear Sir,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Dear John,
เรียน จอห์น
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
We are writing to you regarding…
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
We are writing in connection with ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Further to…
เนื่องมาจาก...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
With reference to…
เขียนอ้างอิงถึง...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
I am writing to enquire about…
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
I am writing to you on behalf of...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Your company was highly recommended by…
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Would you mind if…
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Would you be so kind as to…
คุณจะช่วยกรุณา...
Formelle Anfrage, vorsichtig
I would be most obliged if…
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formelle Anfrage, sehr höflich
I would be grateful if you could...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Would you please send me…
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formelle Anfrage, höflich
We are interested in obtaining/receiving…
เราสนใจที่จะรับ...
Formelle Anfrage, höflich
I must ask you whether...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formelle Anfrage, höflich
Could you recommend…
คุณช่วยแนะนำ...
Formelle Anfrage, direkt
Would you please send me…
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formelle Anfrage, direkt
You are urgently requested to…
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formelle Anfrage, sehr direkt
We would be grateful if…
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
What is your current list price for…
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Spezifische formelle Anfrage, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formelle Anfrage, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formelle Anfrage, direkt
It is our intention to…
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
We carefully considered your proposal and…
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
We are sorry to inform you that…
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
The attachment is in...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formell, höflich
For further information please consult our website at…
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

If you need any additional assistance, please contact me.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formell, sehr höflich
If we can be of any further assistance, please let us know.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formell, sehr höflich
Thanking you in advance…
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formell, sehr höflich
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formell, sehr höflich
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formell, sehr höflich
Please reply as soon as possible because…
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formell, höflich
If you require any further information, feel free to contact me.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formell, höflich
I look forward to the possibility of working together.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formell, höflich
Thank you for your help in this matter.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formell, höflich
I look forward to discussing this with you.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formell, direkt
If you require more information ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formell, direkt
We appreciate your business.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formell, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formell, sehr direkt
I look forward to hearing from you soon.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Weniger formell, höflich
Yours faithfully,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
ด้วยความจริงใจ
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
ด้วยความเคารพ
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Regards,
ด้วยความเคารพ
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen