Rumänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnul/Doamnă,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
În atenţia cui este interesat,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Ionescu,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
Dragă Andreea Popescu,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Dear John,
Dragă Mihai,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
We are writing to you regarding…
Vă scriem cu privire la...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
We are writing in connection with ...
Vă scriem în legătură cu...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Further to…
În legătură cu...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
With reference to…
Referitor la...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă întreba despre...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
I am writing to you on behalf of...
Vă scriu în numele...
Formell, im Namen einer anderen Person
Your company was highly recommended by…
Compania Dumneavoastă ne-a fost recomandată cu caldură de...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Would you mind if…
V-ar deranja dacă...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Would you be so kind as to…
Aţi fi atât de amabil încât să...
Formelle Anfrage, vorsichtig
I would be most obliged if…
V-aş fi profund îndatorat dacă...
Formelle Anfrage, vorsichtig
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am aprecia foarte mult dacă aţi putea să ne trimiteţi informaţii mai detaliate despre...
Formelle Anfrage, sehr höflich
I would be grateful if you could...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Would you please send me…
Aţi putea vă rog să îmi trimiteţi...
Formelle Anfrage, höflich
We are interested in obtaining/receiving…
Suntem interesaţi în a obţine/primi...
Formelle Anfrage, höflich
I must ask you whether...
Aş dori să ştiu dacă...
Formelle Anfrage, höflich
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Formelle Anfrage, direkt
Would you please send me…
Trimiteţi-mi şi mie vă rog...
Formelle Anfrage, direkt
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formelle Anfrage, sehr direkt
We would be grateful if…
V-am rămâne recunoscători dacă...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
What is your current list price for…
Care este lista dumneavoastră curentă de preţuri pentru...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formelle Anfrage, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formelle Anfrage, direkt
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Formelle Absichtserklärung, direkt
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
We are sorry to inform you that…
Vă aducem la cunoştinţă faptul că din păcate...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
The attachment is in...
Ataşamentul este în formatul...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Îmi cer scuze pentru faptul că nu am răspuns atât de târziu dar, din cauza unei greşeli de tastare, mail-ul trimis dumneavoastră mi-a fost returnat ca fiind direcţionat către un utilizator necunoscut.
Formell, höflich
For further information please consult our website at…
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru la adresa...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formell, sehr höflich
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formell, sehr höflich
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formell, sehr höflich
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formell, sehr höflich
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formell, sehr höflich
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formell, höflich
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formell, höflich
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formell, höflich
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formell, höflich
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formell, direkt
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formell, direkt
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formell, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formell, sehr direkt
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Weniger formell, höflich
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
Cu respect,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Regards,
Cu bine,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen