Polnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Dear Mr. President,
Szanowny Panie Prezydencie,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Drogi/Szanowny Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Dear John,
Drogi Tomaszu,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
We are writing to you regarding…
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
We are writing in connection with ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Further to…
W nawiązaniu do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
With reference to…
Nawiązując do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
I am writing to enquire about…
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
I am writing to you on behalf of...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formell, im Namen einer anderen Person
Your company was highly recommended by…
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Would you mind if…
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Would you be so kind as to…
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formelle Anfrage, vorsichtig
I would be most obliged if…
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formelle Anfrage, sehr höflich
I would be grateful if you could...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Would you please send me…
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formelle Anfrage, höflich
We are interested in obtaining/receiving…
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formelle Anfrage, höflich
I must ask you whether...
Chciałbym zapytać, czy...
Formelle Anfrage, höflich
Could you recommend…
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formelle Anfrage, direkt
Would you please send me…
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formelle Anfrage, direkt
You are urgently requested to…
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formelle Anfrage, sehr direkt
We would be grateful if…
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
What is your current list price for…
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formelle Anfrage, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formelle Anfrage, direkt
It is our intention to…
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formelle Absichtserklärung, direkt
We carefully considered your proposal and…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
We are sorry to inform you that…
Z przykrością informujemy, że...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
The attachment is in...
Załącznik jest w formacie...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formell, höflich
For further information please consult our website at…
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

If you need any additional assistance, please contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formell, sehr höflich
If we can be of any further assistance, please let us know.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formell, sehr höflich
Thanking you in advance…
Z góry dziękuję...
Formell, sehr höflich
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formell, sehr höflich
Please reply as soon as possible because…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formell, höflich
If you require any further information, feel free to contact me.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formell, höflich
I look forward to the possibility of working together.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formell, höflich
Thank you for your help in this matter.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formell, höflich
I look forward to discussing this with you.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formell, direkt
If you require more information ...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formell, direkt
We appreciate your business.
Doceniamy Państwa pracę.
Formell, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formell, sehr direkt
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Pana odpowiedź.
Weniger formell, höflich
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
Pozdrawiam serdecznie,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Regards,
Pozdrawiam,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen