Niederländisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Dear Sir,
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Dear John,
Beste Jan
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
We are writing in connection with ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Further to…
Met betrekking tot ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
With reference to…
Ten aanzien van ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formelle Anfrage, höflich
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formelle Anfrage, höflich
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formelle Anfrage, höflich
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Formelle Anfrage, direkt
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formelle Anfrage, direkt
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formelle Anfrage, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formelle Anfrage, direkt
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
The attachment is in...
De bijlage is in ... formaat.
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formell, höflich
For further information please consult our website at…
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formell, sehr höflich
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formell, sehr höflich
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Formell, sehr höflich
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formell, sehr höflich
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formell, sehr höflich
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formell, höflich
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formell, höflich
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formell, höflich
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formell, höflich
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formell, direkt
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formell, direkt
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Formell, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formell, sehr direkt
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Weniger formell, höflich
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Regards,
Groeten,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen