Dänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Dear John,
Kære John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
We are writing to you regarding…
Vi skriver til dig angående...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
We are writing in connection with ...
Vi skriver i anledning af...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Further to…
I fortsættelse af...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
With reference to…
I henhold til...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formell, im Namen einer anderen Person
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Would you mind if…
Ville du have noget imod hvis...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Would you be so kind as to…
Vil du være så venlig at...
Formelle Anfrage, vorsichtig
I would be most obliged if…
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formelle Anfrage, vorsichtig
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formelle Anfrage, sehr höflich
I would be grateful if you could...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, höflich
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formelle Anfrage, höflich
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formelle Anfrage, höflich
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Formelle Anfrage, direkt
Would you please send me…
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, direkt
You are urgently requested to…
Du anmodes til snarest at...
Formelle Anfrage, sehr direkt
We would be grateful if…
Vi ville sætte pris på hvis...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formelle Anfrage, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formelle Anfrage, direkt
It is our intention to…
Det er vores intention at...
Formelle Absichtserklärung, direkt
We carefully considered your proposal and…
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
We are sorry to inform you that…
Vi må desværre meddele dig at...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
The attachment is in...
Bilaget er i...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formell, höflich
For further information please consult our website at…
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formell, sehr höflich
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formell, sehr höflich
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formell, sehr höflich
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formell, sehr höflich
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formell, sehr höflich
Please reply as soon as possible because…
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formell, höflich
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formell, höflich
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formell, höflich
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formell, höflich
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formell, direkt
If you require more information ...
Hvis du behøver mere information...
Formell, direkt
We appreciate your business.
Vi sætter pris på din forretning.
Formell, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formell, sehr direkt
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Weniger formell, höflich
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Regards,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen