Thai | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Kære Hr. Direktør,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Kære Hr.,
เรียน ท่านผู้ชาย
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Kære Fru.,
เรียน ท่านผู้หญิง
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Kære Hr./Fru.,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Kære Hr./Fru.,
ถึงท่านทั้งหลาย
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Til hvem det måtte vedkomme,
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kære Hr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kære Fru. Smith,
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kære Frk. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kære Fr. Smith,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kære John Smith,
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Kære John,
เรียน จอห์น
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver til dig angående...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i anledning af...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
I fortsættelse af...
เนื่องมาจาก...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
I henhold til...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jeg skriver for at forhøre mig om...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jeg skriver til dig på vegne af...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Ville du have noget imod hvis...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vil du være så venlig at...
คุณจะช่วยกรุณา...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunne du være så venlig at sende mig...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formelle Anfrage, höflich
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
เราสนใจที่จะรับ...
Formelle Anfrage, höflich
Jeg er nødt til at spørge dig om...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formelle Anfrage, höflich
Kan du anbefale...
คุณช่วยแนะนำ...
Formelle Anfrage, direkt
Kunne du være så venlig at sende mig...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Formelle Anfrage, direkt
Du anmodes til snarest at...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi ville sætte pris på hvis...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Formelle Anfrage, direkt
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Formelle Anfrage, direkt
Det er vores intention at...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi må desværre meddele dig at...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Bilaget er i...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formell, höflich
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formell, sehr höflich
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formell, sehr höflich
Tak på forhånd...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formell, sehr höflich
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formell, sehr höflich
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formell, sehr höflich
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formell, höflich
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formell, höflich
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formell, höflich
Tak for din hjælp i denne sag.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formell, höflich
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formell, direkt
Hvis du behøver mere information...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formell, direkt
Vi sætter pris på din forretning.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formell, direkt
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formell, sehr direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Weniger formell, höflich
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med venlig hilsen
ด้วยความจริงใจ
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med respekt,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพ
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Med venlig hilsen
ด้วยความเคารพ
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen