Esperanto | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Kære Hr. Direktør,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Kære Hr.,
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Kære Fru.,
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Til hvem det måtte vedkomme,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kære Hr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kære Fru. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kære Frk. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kære Fr. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kære John Smith,
Estimata John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Kære John,
Estimata John
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver til dig angående...
Ni skribas al vi pri...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i anledning af...
Ni skribas en rilato kun...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
I fortsættelse af...
Plu al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
I henhold til...
Kun referenco al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mi skribas por demandi pri...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jeg skriver til dig på vegne af...
Mi skribas al vi nome de...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Ville du have noget imod hvis...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vil du være så venlig at...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Mi estus plej dankema, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunne du være så venlig at sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, höflich
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formelle Anfrage, höflich
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formelle Anfrage, höflich
Kan du anbefale...
Ĉu vi rekomendas...
Formelle Anfrage, direkt
Kunne du være så venlig at sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, direkt
Du anmodes til snarest at...
Vi urĝe petis al...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi ville sætte pris på hvis...
Ni estus dankemaj, se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formelle Anfrage, direkt
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formelle Anfrage, direkt
Det er vores intention at...
Ĝi estas nia intenco de...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi må desværre meddele dig at...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Bilaget er i...
La alligiteco estas en...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formell, höflich
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formell, sehr höflich
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formell, sehr höflich
Tak på forhånd...
Antaŭdankon…
Formell, sehr höflich
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formell, sehr höflich
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formell, sehr höflich
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formell, höflich
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formell, höflich
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formell, höflich
Tak for din hjælp i denne sag.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formell, höflich
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formell, direkt
Hvis du behøver mere information...
Se vi bezonas plian informon...
Formell, direkt
Vi sætter pris på din forretning.
Ni dankas pri via negoco.
Formell, direkt
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formell, sehr direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Weniger formell, höflich
Med venlig hilsen
Altestime,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med venlig hilsen
Altestime,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med respekt,
Altestime,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen