Englisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Kære Hr.,
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Kære Fru.,
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Til hvem det måtte vedkomme,
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Kære John,
Dear John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver til dig angående...
We are writing to you regarding…
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i anledning af...
We are writing in connection with ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
I fortsættelse af...
Further to…
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
I henhold til...
With reference to…
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Ville du have noget imod hvis...
Would you mind if…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vil du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
I would be most obliged if…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Formelle Anfrage, höflich
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Formelle Anfrage, höflich
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Formelle Anfrage, höflich
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Formelle Anfrage, direkt
Kunne du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Formelle Anfrage, direkt
Du anmodes til snarest at...
You are urgently requested to…
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi ville sætte pris på hvis...
We would be grateful if…
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formelle Anfrage, direkt
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
We understand from your advertisment that you produce…
Formelle Anfrage, direkt
Det er vores intention at...
It is our intention to…
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
We carefully considered your proposal and…
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi må desværre meddele dig at...
We are sorry to inform you that…
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Bilaget er i...
The attachment is in...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formell, höflich
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
For further information please consult our website at…
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formell, sehr höflich
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formell, sehr höflich
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Formell, sehr höflich
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formell, sehr höflich
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formell, sehr höflich
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Please reply as soon as possible because…
Formell, höflich
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formell, höflich
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
I look forward to the possibility of working together.
Formell, höflich
Tak for din hjælp i denne sag.
Thank you for your help in this matter.
Formell, höflich
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formell, direkt
Hvis du behøver mere information...
If you require more information ...
Formell, direkt
Vi sætter pris på din forretning.
We appreciate your business.
Formell, direkt
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formell, sehr direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Weniger formell, höflich
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med respekt,
Respectfully yours,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Med venlig hilsen
Regards,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen