Chinesisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Kære Hr. Direktør,
尊敬的主席先生,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Til hvem det måtte vedkomme,
尊敬的收信人,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Kære John,
亲爱的约翰,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver til dig angående...
我们就...一事给您写信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i anledning af...
我们因...写这封信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
I fortsættelse af...
因贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
I henhold til...
鉴于贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jeg skriver for at forhøre mig om...
我写信想询问关于...的信息
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jeg skriver til dig på vegne af...
我代表...给您写信
Formell, im Namen einer anderen Person
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
...诚挚推荐贵公司
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Ville du have noget imod hvis...
请问您是否介意...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vil du være så venlig at...
您是否能够...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
如果您能...,我将不胜感激
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
如果您能… ,我将非常感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将…发送给我吗?
Formelle Anfrage, höflich
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
我们对获得/接受...很有兴趣
Formelle Anfrage, höflich
Jeg er nødt til at spørge dig om...
我必须问您是否...
Formelle Anfrage, höflich
Kan du anbefale...
您能推荐...吗?
Formelle Anfrage, direkt
Kunne du være så venlig at sende mig...
您能将...发送给我吗?
Formelle Anfrage, direkt
Du anmodes til snarest at...
请您尽快按要求将...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi ville sætte pris på hvis...
如果您能...,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formelle Anfrage, direkt
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formelle Anfrage, direkt
Det er vores intention at...
我们的意向是...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi må desværre meddele dig at...
很抱歉地通知您...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
Bilaget er i...
附件是...格式的
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formell, höflich
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formell, sehr höflich
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formell, sehr höflich
Tak på forhånd...
提前谢谢您...
Formell, sehr höflich
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formell, sehr höflich
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formell, sehr höflich
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formell, höflich
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formell, höflich
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
我很期待将来有合作的可能性。
Formell, höflich
Tak for din hjælp i denne sag.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formell, höflich
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formell, direkt
Hvis du behøver mere information...
如果您需要更多信息...
Formell, direkt
Vi sætter pris på din forretning.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formell, direkt
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
请联系我,我的电话号码是...
Formell, sehr direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Weniger formell, höflich
Med venlig hilsen
此致
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med respekt,
肃然至上
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med venlig hilsen
祝好
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Med venlig hilsen
祝好
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen