Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
尊敬的先生,
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
我们就...一事给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
我们因...写这封信
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
因贵公司...
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
我写信想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Formell, im Namen einer anderen Person
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formelle Anfrage, sehr höflich
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formelle Anfrage, sehr höflich
您能将…发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, höflich
我们对获得/接受...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Formelle Anfrage, höflich
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Formelle Anfrage, höflich
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Formelle Anfrage, direkt
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, direkt
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formelle Anfrage, sehr direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formelle Anfrage, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formelle Anfrage, direkt
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
附件是...格式的
Příloha je ve formátu...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formell, höflich
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formell, sehr höflich
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formell, sehr höflich
提前谢谢您...
Děkuji Vám předem...
Formell, sehr höflich
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, sehr höflich
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formell, sehr höflich
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formell, höflich
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, höflich
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Formell, höflich
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formell, höflich
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formell, direkt
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formell, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Formell, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formell, sehr direkt
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Weniger formell, höflich
此致
S pozdravem,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
肃然至上
S úctou,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
祝好
Se srdečným pozdravem,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen