Polnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
尊敬的女士,
Drogi/Szanowny Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
我们就...一事给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
我们因...写这封信
Piszemy do Państwa w związku z...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
我写信想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formell, im Namen einer anderen Person
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formelle Anfrage, vorsichtig
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formelle Anfrage, sehr höflich
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formelle Anfrage, sehr höflich
您能将…发送给我吗?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formelle Anfrage, höflich
我们对获得/接受...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formelle Anfrage, höflich
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Formelle Anfrage, höflich
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formelle Anfrage, direkt
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formelle Anfrage, direkt
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Formelle Anfrage, sehr direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formelle Anfrage, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formelle Anfrage, direkt
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formelle Absichtserklärung, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
附件是...格式的
Załącznik jest w formacie...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formell, höflich
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formell, sehr höflich
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formell, sehr höflich
提前谢谢您...
Z góry dziękuję...
Formell, sehr höflich
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formell, sehr höflich
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formell, höflich
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formell, höflich
我很期待将来有合作的可能性。
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formell, höflich
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formell, höflich
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formell, direkt
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formell, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Formell, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formell, sehr direkt
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Weniger formell, höflich
此致
Z wyrazami szacunku,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
肃然至上
Z poważaniem,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
祝好
Pozdrawiam,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen