Niederländisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
尊敬的先生,
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
亲爱的约翰,
Beste Jan
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
我们就...一事给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
我们因...写这封信
Wij schrijven u in verband met ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
我写信想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Formell, im Namen einer anderen Person
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
您能将…发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formelle Anfrage, höflich
我们对获得/接受...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formelle Anfrage, höflich
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formelle Anfrage, höflich
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Formelle Anfrage, direkt
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formelle Anfrage, direkt
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formelle Anfrage, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formelle Anfrage, direkt
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
附件是...格式的
De bijlage is in ... formaat.
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formell, höflich
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formell, sehr höflich
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formell, sehr höflich
提前谢谢您...
Bij voorbaat dank.
Formell, sehr höflich
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formell, sehr höflich
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formell, sehr höflich
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formell, höflich
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formell, höflich
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formell, höflich
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formell, höflich
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formell, direkt
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formell, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Formell, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formell, sehr direkt
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Weniger formell, höflich
此致
Met vriendelijke groet,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
肃然至上
Hoogachtend,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
祝好
Met de beste groeten,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
祝好
Groeten,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen