Esperanto | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

尊敬的主席先生,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
尊敬的先生,
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
尊敬的女士,
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
尊敬的先生/女士,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
尊敬的先生们,
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
尊敬的收信人,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
尊敬的史密斯先生,
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
尊敬的史密斯女士,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
亲爱的约翰 史密斯,
Estimata John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
亲爱的约翰,
Estimata John
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
我们就...一事给您写信
Ni skribas al vi pri...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
我们因...写这封信
Ni skribas en rilato kun...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
因贵公司...
Plu al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
鉴于贵公司...
Kun referenco al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
我写信想询问关于...的信息
Mi skribas por demandi pri...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
我代表...给您写信
Mi skribas al vi nome de...
Formell, im Namen einer anderen Person
...诚挚推荐贵公司
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

请问您是否介意...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
您是否能够...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能...,我将不胜感激
Mi estus plej dankema, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formelle Anfrage, sehr höflich
如果您能… ,我将非常感激
Mi estus dankema, se vi povus...
Formelle Anfrage, sehr höflich
您能将…发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, höflich
我们对获得/接受...很有兴趣
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formelle Anfrage, höflich
我必须问您是否...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formelle Anfrage, höflich
您能推荐...吗?
Ĉu vi rekomendas...
Formelle Anfrage, direkt
您能将...发送给我吗?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, direkt
请您尽快按要求将...
Vi urĝe petis al...
Formelle Anfrage, sehr direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Ni estus dankemaj, se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formelle Anfrage, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Formelle Anfrage, direkt
我们的意向是...
Ĝi estas nia intenco de...
Formelle Absichtserklärung, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
很抱歉地通知您...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
附件是...格式的
La alligiteco estas en...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formell, höflich
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formell, sehr höflich
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formell, sehr höflich
提前谢谢您...
Antaŭdankon…
Formell, sehr höflich
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formell, sehr höflich
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formell, sehr höflich
麻烦您请尽快回复,因为...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formell, höflich
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formell, höflich
我很期待将来有合作的可能性。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formell, höflich
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formell, höflich
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formell, direkt
如果您需要更多信息...
Se vi bezonas plian informon...
Formell, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Ni dankas pri via negoco.
Formell, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formell, sehr direkt
期待着尽快得到您的回复。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Weniger formell, höflich
此致
Altestime,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
此致
敬礼
Altestime,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
肃然至上
Altestime,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
祝好
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
祝好
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen