Dänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

尊敬的主席先生,
Kære Hr. Direktør,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
尊敬的先生,
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
尊敬的收信人,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
亲爱的约翰,
Kære John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
我们就...一事给您写信
Vi skriver til dig angående...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
我们因...写这封信
Vi skriver i anledning af...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
因贵公司...
I fortsættelse af...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
鉴于贵公司...
I henhold til...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
我写信想询问关于...的信息
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
我代表...给您写信
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formell, im Namen einer anderen Person
...诚挚推荐贵公司
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

请问您是否介意...
Ville du have noget imod hvis...
Formelle Anfrage, vorsichtig
您是否能够...
Vil du være så venlig at...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能...,我将不胜感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formelle Anfrage, sehr höflich
如果您能… ,我将非常感激
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formelle Anfrage, sehr höflich
您能将…发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, höflich
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formelle Anfrage, höflich
我必须问您是否...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formelle Anfrage, höflich
您能推荐...吗?
Kan du anbefale...
Formelle Anfrage, direkt
您能将...发送给我吗?
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, direkt
请您尽快按要求将...
Du anmodes til snarest at...
Formelle Anfrage, sehr direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Vi ville sætte pris på hvis...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formelle Anfrage, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formelle Anfrage, direkt
我们的意向是...
Det er vores intention at...
Formelle Absichtserklärung, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
很抱歉地通知您...
Vi må desværre meddele dig at...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
附件是...格式的
Bilaget er i...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formell, höflich
如需进一步信息请查阅我们的网站...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formell, sehr höflich
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formell, sehr höflich
提前谢谢您...
Tak på forhånd...
Formell, sehr höflich
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formell, sehr höflich
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formell, sehr höflich
麻烦您请尽快回复,因为...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formell, höflich
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formell, höflich
我很期待将来有合作的可能性。
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formell, höflich
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tak for din hjælp i denne sag.
Formell, höflich
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formell, direkt
如果您需要更多信息...
Hvis du behøver mere information...
Formell, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi sætter pris på din forretning.
Formell, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formell, sehr direkt
期待着尽快得到您的回复。
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Weniger formell, höflich
此致
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
肃然至上
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
祝好
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich
祝好
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen