Ungarisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Tisztelt Elnök Úr!
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Thưa ông,
Tisztelt Uram!
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Thưa bà,
Tisztelt Hölgyem!
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Thưa ông/bà,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Thưa các ông bà,
Tisztelt Uraim!
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Thưa ông/bà,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Tisztelt Smith Úr!
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kedves Smith John!
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Gửi ông A,
Kedves John!
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Liên quan tới việc/vấn đề...
Továbbá...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Về việc/vấn đề...
A ....ajánlásával ....
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Tôi viết thư này để nói về...
Érdeklődnék, hogy ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Tôi xin thay mặt... viết thư này
X nevében írok Önnek ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Liệu ông/bà có phiền...
Nem bánná, ha ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Không biết ông/bà có vui lòng...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Le lennék kötelezve, ha ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formelle Anfrage, höflich
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formelle Anfrage, höflich
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formelle Anfrage, höflich
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Tudna ajánlani ...
Formelle Anfrage, direkt
Ông/bà vui lòng gửi...
El tudná nekem küldeni a ...
Formelle Anfrage, direkt
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Kérem, hogy sürgősen ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Hálásak lennék, ha ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Mi a jelenlegi ára a ....?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formelle Anfrage, direkt
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formelle Anfrage, direkt
Chúng tôi dự định...
Az a szándékunk, hogy ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formell, sehr höflich
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formell, sehr höflich
Xin chân thành cảm ơn...
Előre is megköszönve segítségét...
Formell, sehr höflich
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formell, sehr höflich
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formell, sehr höflich
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formell, höflich
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formell, höflich
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formell, höflich
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formell, höflich
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Várom, hogy megbeszéljük
Formell, direkt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Ha több információra van szüksége
Formell, direkt
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Értékeljük az Önök üzletét
Formell, direkt
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formell, sehr direkt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Várom a mihamarabbi válaszát
Weniger formell, höflich
Kính thư,
Tisztelettel,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Kính thư,
Tisztelettel,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Trân trọng,
Tisztelettel,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Thân ái,
Üdvözlettel,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Thân ái,
Üdvözlettel,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen