Thai | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Kính gửi ngài Chủ tịch,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Thưa ông,
เรียนท่าน
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Thưa bà,
เรียนท่าน
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Thưa ông/bà,
เรียนท่าน
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Thưa các ông bà,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Thưa ông/bà,
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Gửi ông A,
เรียน จอห์น
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Liên quan tới việc/vấn đề...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Về việc/vấn đề...
อ้างอิงมาจาก...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Tôi viết thư này để nói về...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Tôi xin thay mặt... viết thư này
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Liệu ông/bà có phiền...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Không biết ông/bà có vui lòng...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formelle Anfrage, höflich
Chúng tôi rất quan tâm tới...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Formelle Anfrage, höflich
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formelle Anfrage, höflich
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
คุณช่วยแนะนำ...
Formelle Anfrage, direkt
Ông/bà vui lòng gửi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formelle Anfrage, direkt
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Formelle Anfrage, direkt
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Formelle Anfrage, direkt
Chúng tôi dự định...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formell, sehr höflich
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Formell, sehr höflich
Xin chân thành cảm ơn...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formell, sehr höflich
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Formell, sehr höflich
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formell, sehr höflich
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formell, höflich
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formell, höflich
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Formell, höflich
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Formell, höflich
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Formell, direkt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Formell, direkt
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Formell, direkt
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Formell, sehr direkt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Weniger formell, höflich
Kính thư,
ด้วยความเคารพ
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Kính thư,
ขอแสดงความนับถือ
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Trân trọng,
ด้วยความเคารพ
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Thân ái,
ด้วยความเคารพ
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Thân ái,
ด้วยความนับถือ
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen