Esperanto | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Tisztelt Elnök Úr!
Kara Sinjoro Prezidanto,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Tisztelt Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kedves Smith John!
Estimata John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Kedves John!
Estimata John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Ni skribas al vi pri...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Ni skribas en rilato kun...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Továbbá...
Plu al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
A ....ajánlásával ....
Kun referenco al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Érdeklődnék, hogy ...
Mi skribas por demandi pri...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
X nevében írok Önnek ...
Mi skribas al vi nome de...
Formell, im Namen einer anderen Person
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Nem bánná, ha ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Lenne olyan szíves, hogy ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Le lennék kötelezve, ha ...
Mi estus plej dankema, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Nagyon hálás lennék, ha ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, höflich
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formelle Anfrage, höflich
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formelle Anfrage, höflich
Tudna ajánlani ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formelle Anfrage, direkt
El tudná nekem küldeni a ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, direkt
Kérem, hogy sürgősen ...
Vi estas urĝe petita al...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Hálásak lennék, ha ...
Ni estus dankemaj, se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Mi a jelenlegi ára a ....?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formelle Anfrage, direkt
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formelle Anfrage, direkt
Az a szándékunk, hogy ...
Ĝi estas nia intenco...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formell, sehr höflich
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formell, sehr höflich
Előre is megköszönve segítségét...
Antaŭdankon…
Formell, sehr höflich
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formell, sehr höflich
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formell, sehr höflich
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formell, höflich
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formell, höflich
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formell, höflich
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formell, höflich
Várom, hogy megbeszéljük
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formell, direkt
Ha több információra van szüksége
Se vi bezonas pli informon...
Formell, direkt
Értékeljük az Önök üzletét
Ni dankas vian negocon.
Formell, direkt
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formell, sehr direkt
Várom a mihamarabbi válaszát
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Weniger formell, höflich
Tisztelettel,
Altestime,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Tisztelettel,
Altestime,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Tisztelettel,
Altestime,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen