Koreanisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Vážený pane/Vážená paní,
관계자님께 드립니다.
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dobrý den,
관계자분들께 드립니다.
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분께 드립니다.
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Vážený pane Smith,
친애하는 김철수님,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
친애하는 최수정님,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김미나님,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
친애하는 신수경님,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Milý Johne Smith,
반가운 김미경님,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Milý Johne,
반가운 철호씨,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
V návaznosti na...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
V návaznosti na...
....에 대해 말씀드리자면,
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Píši Vám jménem...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formell, im Namen einer anderen Person
Vaše společnost mi byla doporučena...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
....을 보내주시겠습니까?
Formelle Anfrage, höflich
Máme zájem o získání/obdržení...
....을 받아보고 싶습니다.
Formelle Anfrage, höflich
Musím vás požádat, zda...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formelle Anfrage, höflich
Mohl(a) byste doporučit...
...을 추천해주시겠습니까?
Formelle Anfrage, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...을 보내주시겠습니까?
Formelle Anfrage, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 ...을 하십시오.
Formelle Anfrage, sehr direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Jaký je váš aktuální ceník pro...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formelle Anfrage, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formelle Anfrage, direkt
Naším záměrem je, aby...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formelle Absichtserklärung, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Je nám líto vás informovat, že...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formell, sehr höflich
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formell, sehr höflich
Děkuji Vám předem...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formell, sehr höflich
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formell, sehr höflich
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formell, sehr höflich
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formell, höflich
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formell, höflich
Těším se na možnou spolupráci.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formell, höflich
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formell, höflich
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formell, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 정보를 원하시면...
Formell, direkt
Vážíme si vaší práce.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formell, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formell, sehr direkt
Těším se na Vaší odpověď.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Weniger formell, höflich
S pozdravem,
... 드림,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Se srdečným pozdravem,
... 드림,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
S úctou,
... 올림,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Se srdečným pozdravem,
... 보냄,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
S pozdravem, / Zdravím,
... 가,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen