Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Vážený pane prezidente,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
Vážený pane/Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Milý Johne Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
Milý Johne,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till er angående ...
Obracíme se na vás ohledně...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Píši Vám jménem...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga er om/angående ...
Musím vás požádat, zda...
Formelle Anfrage, höflich
Skulle ni kunna rekommendera ...
Mohl(a) byste doporučit...
Formelle Anfrage, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber er omgående att ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Byli bychom vděční, kdyby...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
Naším záměrem je, aby...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Je nám líto vás informovat, že...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
Děkuji Vám předem...
Formell, sehr höflich
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formell, höflich
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Těším se na možnou spolupráci.
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formell, direkt
Om ni behöver mer information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Vážíme si vaší práce.
Formell, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Těším se na Vaší odpověď.
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
S pozdravem,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
S úctou,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
S pozdravem, / Zdravím,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen