Spanisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Distinguido Sr. Presidente:
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
Distinguido Señor:
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Distinguida Señora:
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
Distinguidos Señores:
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Apreciados Señores:
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quien pueda interesar
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
Querido Juan:
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till er angående ...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
Le escribimos en referencia a...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
Con relación a...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
En referencia a...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
Escribo para pedir información sobre...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Le escribo en nombre de...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
¿Sería posible...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
¿Tendría la amabilidad de...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Me complacería mucho si...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde ni vänligen skicka mig ...
¿Podría enviarme...
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga er om/angående ...
Me atrevo a preguntarle si...
Formelle Anfrage, höflich
Skulle ni kunna rekommendera ...
¿Podría recomendarme...
Formelle Anfrage, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
¿Podría enviarme...
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber er omgående att ...
Se le insta urgentemente a...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
Es nuestra intención...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informarle que...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
Le agradecemos de antemano...
Formell, sehr höflich
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formell, höflich
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formell, direkt
Om ni behöver mer information ...
Si requiere más información...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formell, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Espero tener noticias de usted pronto.
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
Se despide cordialmente,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
Atentamente,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
Respetuosamente,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
Saludos,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
Saludos,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen