Russisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Уважаемый г-н президент
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Уважаемая госпожа
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
Привет, Иван!
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till er angående ...
Пишем вам по поводу...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
Ввиду...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
В отношении...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Вы не против, если...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga er om/angående ...
Вынужден (с)просить вас...
Formelle Anfrage, höflich
Skulle ni kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Formelle Anfrage, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber er omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
Мы намерены...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Formell, sehr höflich
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formell, höflich
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formell, direkt
Om ni behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Мы ценим ваш вклад
Formell, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Надеюсь на скорый ответ
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
С уважением...
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen