Portugiesisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till er angående ...
Escrevemos a respeito de...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
Escrevemos em atenção a...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
Em relação à/ao ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
Em atenção à/ao...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Teria a gentileza de...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde ni vänligen skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga er om/angående ...
Devo perguntar-lhe se...
Formelle Anfrage, höflich
Skulle ni kunna rekommendera ...
O senhor poderia recomendar...
Formelle Anfrage, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber er omgående att ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Qual a lista atual de preços de...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
É a nossa intenção...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informar que...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formell, sehr höflich
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formell, höflich
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formell, direkt
Om ni behöver mer information ...
Caso precise de maiores informações...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Nós prezamos o seu negócio.
Formell, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
Com elevada estima,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
Abraços,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen