Koreanisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
친애하는 사장님께,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
관계자님께 드립니다.
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
관계자분들께 드립니다.
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분께 드립니다.
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
친애하는 김철수님,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
친애하는 최수정님,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
친애하는 김미나님,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
친애하는 신수경님,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
반가운 김미경님,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
반가운 철호씨,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till er angående ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde ni vänligen skicka mig ...
....을 보내주시겠습니까?
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
....을 받아보고 싶습니다.
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga er om/angående ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formelle Anfrage, höflich
Skulle ni kunna rekommendera ...
...을 추천해주시겠습니까?
Formelle Anfrage, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
...을 보내주시겠습니까?
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber er omgående att ...
신속히 ...을 하십시오.
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formell, sehr höflich
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formell, höflich
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formell, direkt
Om ni behöver mer information ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formell, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
... 드림,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
... 드림,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
... 올림,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
... 보냄,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
... 가,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen