Italienisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
Gentilissimo,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Gentilissima,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
Gentili Signore e Signori,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Alla cortese attenzione di ...,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A chi di competenza,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
Gentile Mario,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till er angående ...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
In riferimento a...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
Per quanto concerne...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
La contatto per conto di...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Le dispiacerebbe...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
La contatto per sapere se può...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Le sarei veramente grata/o se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Le sarei riconoscente se volesse...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Potrebbe inviarmi...
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga er om/angående ...
Mi trovo a chiederLe di...
Formelle Anfrage, höflich
Skulle ni kunna rekommendera ...
Potrebbe raccomadarmi...
Formelle Anfrage, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber er omgående att ...
La invitiamo caldamente a...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Le saremmo grati se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
È nostra intenzione...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Dopo attenta considerazione...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
RingraziandoLa anticipatamente,
Formell, sehr höflich
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formell, höflich
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formell, direkt
Om ni behöver mer information ...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formell, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Spero di sentirLa presto.
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
In fede,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
Cordiali saluti
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
Saluti
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
Saluti
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen