Dänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Kære Hr. Direktør,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Kære Fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det vedkommer,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
Kære John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till er angående ...
Vi skriver til jer angående...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
Vi skriver i forbindelse med...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
I fortsættelse af...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
I henhold til...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Vil du have noget imod at...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Kunne du være så venlig at...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Vil du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga er om/angående ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formelle Anfrage, höflich
Skulle ni kunna rekommendera ...
Kan du anbefale...
Formelle Anfrage, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
Kan du venligst sende mig...
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber er omgående att ...
Du er snarest anmodet til at...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
Det er vores hensigt at...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
Tak på forhånd...
Formell, sehr höflich
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formell, höflich
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formell, direkt
Om ni behöver mer information ...
Hvis du ønsker mere information...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formell, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen