Chinesisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
尊敬的主席先生,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Bäste John,
亲爱的约翰,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver till er angående ...
我们因为...给您写信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i samband med ...
我们写这封信是因为...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vidare till ...
因贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jag skriver för att fråga om ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formell, im Namen einer anderen Person
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
请问您是否介意...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Kunde ni vänligen skicka mig ...
您能将…发送给我吗
Formelle Anfrage, höflich
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formelle Anfrage, höflich
Jag måste fråga er om/angående ...
我必须问您是否...
Formelle Anfrage, höflich
Skulle ni kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Formelle Anfrage, direkt
Skulle ni kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Formelle Anfrage, direkt
Vi ber er omgående att ...
请您尽快按要求将...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formelle Anfrage, direkt
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formelle Anfrage, direkt
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formell, sehr höflich
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formell, sehr höflich
Tack på förhand...
提前谢谢您…
Formell, sehr höflich
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formell, sehr höflich
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formell, sehr höflich
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formell, höflich
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formell, höflich
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
我很期待将来有合作的可能性。
Formell, höflich
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formell, höflich
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formell, direkt
Om ni behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formell, direkt
Vi uppskattar att göra affärer med er.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formell, direkt
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formell, sehr direkt
Jag ser fram emot att höra från er snart.
期待着尽快得到您的回复。
Weniger formell, höflich
Med vänlig hälsning,
此致
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
祝好
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Hälsningar,
祝好
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen