Schwedisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Уважаемая госпожа
Bästa fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Привет, Иван!
Bäste John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till er angående ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ввиду...
Vidare till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Вы не против, если...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formelle Anfrage, höflich
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formelle Anfrage, höflich
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formelle Anfrage, höflich
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formelle Anfrage, direkt
Пришлите пожалуйста...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formelle Anfrage, direkt
Вам необходимо срочно...
Vi ber er omgående att ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formelle Anfrage, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formelle Anfrage, direkt
Мы намерены...
Vi har för avsikt att ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formell, sehr höflich
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formell, sehr höflich
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formell, sehr höflich
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formell, sehr höflich
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formell, sehr höflich
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formell, höflich
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formell, höflich
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formell, höflich
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formell, höflich
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formell, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Om ni behöver mer information ...
Formell, direkt
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formell, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formell, sehr direkt
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Weniger formell, höflich
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
С уважением...
Hälsningar,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen